Vuokrausehdot

Vuokrausehdot

1. VARAUSVAHVISTUS / SOPIMUS

Varausvahvistus on sopimus joka vahvistaa vuokrauksen, vuokralaisen ja vuokraajan kesken. Sopimus on sitova ja  huoneistossa voi yöpyä ainoastaan varausvahvistuksessa mainittu henkilömäärä. Kaikkien yli 16 vuotta täyttäneiden lomalaisten tulee esittää henkilökortti tai passi, joiden tiedot toimitetaan lain vaatimalla tavalla viranomaisille.

2. LEMMIKKIELÄIMET

Lemmikkieläinten tuonti huoneistoon ei ole mahdollista.

3. TUPAKOINTI

Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkotiloissa. Sisällä tupakoiminen on ehdottomasti kiellettyä. Jos vuokralainen rikkoo vuokraehdoissa mainittua tupakointisääntöä, hän on velvoitettu korvaamaan rikkomuksesta aiheutuvat siivouskulut ja huonekaluihin tai muuhun irtaimistoon kohdistuneen vahingon tai hajuhaitan. Asunnon omistaja määrittelee vahingon suuruuden joka on minimissään 500 euroa

4. SIIVOUS

Asunnot vuokrataan käyttöön toimintakunnossa ja siivottuna ammattilaisten toimesta siisteinä. Vuokralaisen on kuitenkin huolehdittava asunnon siisteydestä vuokrasuhteen aikana sekä jätettävä asunto luovutettaessa tavanomaista siisteystasoa vastaavaan kuntoon. Loppusiivoukseen ei sisälly astioiden tiskaus eikä asiakkaan roskien vienti. Erityisestä siivouksesta veloitamme lisätyönä 30 euroa / tunti + mahdolliset ylimääräiset pesulakulut, matot, patjat, verhot etc.

5. VAHINKOJEN KORVAUSVELVOLLISUUS

Vuokralainen on vastuussa kaikista aiheuttamistaan vuokrauksen aikana tapahtuvista vahingoista, rikkoutumisista tai kadonneista tavaroista & esineistä. Vahingoista on ilmoitettava välittömästi aurinkorannikolle.com. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös asiakkaasta johtumatonta vahinkoa esim. putkivuoto, sähkö/laitevika jne. Kaikki vahingot korjataan mahdollisimman pian, kohtuullisen toimitusajan puitteissa.

6. MAKSUEHDOT

Vuokra ja mahdolliset lisäpalvelut maksetaan tilille kuukautta ennen asunnolle saapumista. Mikäli aika vuokraukseen on lyhyempi, maksetaan vuokra heti (max 2 päivää) vahvistusilmoituksen saavuttua. Vuokraan sisältyy vesi, sähkö ja internet. Kaikki muu maksutapa on sovittava etukäteen. Maksetun vuokran tulee näkyä tilillä viimeistään kaksi viikkoa ennen vuokrauksen alkua. Mikäli vuokraus perutaan yli kaksi viikkoa ennen vuokrausta, aurinkorannikolle.com pidättää vuokrasummasta puolet, mikäli peruutus tapahtuu vähemmän kuin kaksi viikkoa ennen vuokrausta, menettää vuokraaja koko summan. Varausmaksulla kirjaimellisesti varataan asunto. Varaamalla asunnon, omistaja ei voi sitä vuokrata toiselle henkilölle samalle ajalle.

7. VARAUKSEN PERUUTTAMINEN

Mikäli varaus perutaan yli 14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, aurinkorannikolle.com pidättää vuokrasummasta puolet. Mikäli varaus myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Varausmaksulla kirjaimellisesti varataan asunto. Varaamalla asunnon, omistaja ei voi sitä vuokrata toiselle henkilölle samalle ajalle.

Peruutus pitää aina tehdä kirjallisesti, sähköpostilla varaukset@aurinkorannikolle.com. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin sähköposti on lähetetty.

Aurinkorannikolle.com ei korvaa ”Force majeure” tilanteita (ylivoimaisesta esteestä johtuva peruutus), jotka vaikuttavat vuokraukseen.

8. VUOKRANANTAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), varaus voidaan peruuttaa vuokranantajan toimesta. Tällaisia esteitä ovat mm. tulipalo, maanjäristys tai asunnon myynti. Varaus voidaan myös peruuttaa vuokranantajan toimesta mikäli vuokrausehdot eivät täyty tai asunnossa suoritettavien pakollisten korjaustöiden vuoksi. Vuokranantajalla on myös oikeus peruuttaa varaus jos varauksessa epäillään väärinkäytöksiä. Jos peruutus tapahtuu vuokranantajan asiakkaalla on oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

9. REKLAMAATIO-OIKEUS

Reklamaatio tapauksissa asioikaa kirjallisesti sähköpostitse varaukset@aurinkorannikolle.com. Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua. Jälkeenpäin tulleita valituksia emme käsittele.

10. MUUTA / KÄYTÄNTÖJÄ TALOJEN VUOKRAUKSEEN LIITTYEN

Noudatamme kansainvälistä käytäntöä: Asunnon luovutus tulopäivänä klo 16:00 ja lähtöpäivänä klo 12:00. Mahdollisista muista saapumis- ja lähtöajoista sovitaan kirjallisesti etukäteen.

Kiinteistön tulee luovutettaessa vastata tulotilannetta irtaimiston, kiinteistön ja pihan osalta.

Kadonneista avaimista veloitamme aina 100 euroa. Tulotilanteen ulkopuolella tapahtuvasta ovien avauksesta veloitamme päivällä klo. ( 8-20 ) 50 euroa ja muina aikoina 100 euroa plus mahdollinen lukkosepän veloitus tarvittaessa

Muuten huoneistoissa on huoneistokirjat josta selviiä huoneiston ja taloyhtiön tarkemmat säännöt, tietoa lähialueista sekä kaikki hätänumerot ym.