Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n ja EU tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Jarmo Mustonen / Aurinkorannikolle.com
Puhelin +358 10 423 1550
Sähköposti: jarmo.mustonen@kattocenter.fi
Vipusenkatu 19, 15230 Lahti

Rekisterin nimi

Aurinkorannikolle.com asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja säännönmukaiset tietolähteet

Asiakassuhteen hoitaminen, asuntojen vuokraus ja maksujen valvonta

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, tiedot käsitellyistä vuokrauksista sekä yhteydenotoista ja laskutus.

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietolähteet

Asiakkaiden tiedot saadaan varauspyyntöjen ja vuokrauksen yhteydessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksenmukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein, salatuilla yhteyksillä ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot kirjallisesti lähettämällä omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Jarmo Mustoselle. Samalla tavalla rekisteröity voi esittää häntä koskevien tietojen korjaamista tai päivittämistä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai mielipidetutkimuksiin. Tietojen tarkastajan/kieltäjän/korjausta pyytävän tulee osoittaa henkilöllisyytensä luotettavasti